FAQ items aan het laden...

Als u een calculatie maakt wilt u uw opdrachtgever een goed beeld geven van de kosten van de werkzaamheden. Naast de interne en externe  kosten voor de materialen en werkzaamheden neemt u hierbij ook staartkosten op. In deze weblog leest u twee manieren om staartkosten toe te passen binnen ActoCalculatie. 

Wat zijn staartkosten? 

Staartkosten worden ook wel indirecte kosten genoemd. Deze kosten worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Denk hierbij aan de middelen, zoals artikelen, eigen arbeid, diensten van derden (onderaannemers), materieel, overige kosten (b.v. vergunningen, parkeerkosten etc) en recepten. Maar er komen nog meer kosten kijken bij het uitvoeren van de werkzaamheden, die niet direct toe te schrijven zijn aan een van de genoemde middelen. Denk aan de wat meer algemenere kosten van de dagelijkse bedrijfsvoering en om het project te kunnen realiseren, transportkosten, maar ook eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico. Deze kosten neemt u op in een aparte post, de staartkosten.

In ActoCalculatie hebben wij twee handige werkwijzen opgenomen om op een makkelijke manier de staartkosten te berekenen:

1. Staarttaartkosten op basis van percentages

De eerste methodiek binnen ActoCalculatie om staartkosten te berekenen is middels een percentage. Dit percentage kunt u als gebruiker zelf invoeren en met dit percentage wordt berekend over de middelen waarover u deze wilt toepassen. Een voorbeeld kan zijn dat u 7,5% Algemene Bedrijfskosten (AK) opneemt in uw calculatie. Hierbij hebt u de mogelijkheid om deze staartkosten zowel intern, extern en beiden op te nemen. Naast AK kunt bijvoorbeeld Algemene Bouwplaatskosten (ABK), Algemene Bedrijfskosten voor Onderaanneming (AKO), Renteverlies (RV), Risico (RI), Winst (W) of C.A.R. verzekering (CAR) opnemen.  

Staartkosten ActoCalculatie

2. Vaste staartkosten 

Naast een percentage berekening voor staartkosten kunnen we vaste staartkosten opnemen. Dat is de tweede methode binnen ActoCalculatie. Hiermee is het mogelijk om een vast bedrag op te nemen. Daarmee zijn de vaste staartkosten niet afhankelijk van de middelen. U kunt daarmee zelf een bedrag opnemen voor AK, ABK, AKO, RV, RI, W of CAR. 

Wilt u meer weten over het het vastleggen van staartkosten? Neem dan contact met ons op, of vraag een proefaccount aan.

Zelf ervaren?

Wilt u zelf de mogelijkheden van ActoCalculatie ontdekken?

Probeer de software dan nu 30 dagen gratis!

PROBEER 30 DAGEN GRATIS